Trung tâm tìm kiếm việc làm (SCC)

Trung tâm SCC có thể giúp được gì cho tôi? 

Chức năng của SCC là giúp đỡ và trợ giúp bạn tìm kiếm công việc bán thời gian và toàn thời gian bằng cách:

  • Giúp bạn chuẩn bị, viết CV và thư xin việc
  • Cung cấp lời khuyên về cách tìm kiếm các cơ hội làm việc (các công việc được trả lương/cơ hội thực tập/công việc tình nguyện)
  • Cung cấp lời khuyên về việc chuẩn bị và kỹ năng phỏng vấn xin việc

Trung tâm SCC tập trung vào từng cá nhân khi hỗ trợ các bạn viết CV và thư xin việc cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm.

Trung tâm SCC cũng cung cấp thông tin và lời khuyên về các chương trình MBA của AIS và chương trình thực tập dành cho sinh viên tốt nghiệp.

Tôi nên liên hệ với trung tâm SCC như thế nào? 

Trung tâm tìm kiếm việc làm (SCC) đặt tại phòng AG4, khuôn viên trường Asquith. Bạn có thể gọi điện hoặc email để đặt lịch hẹn hoặc tới văn phòng vào giờ mở cửa.

Giờ mở cửa của SCC

Thứ hai - thứ sáu: 8:30 sáng – 5:00 chiều

Chi tiết liên hệ 

Alarna Asher
Industry Placement Manager
M119, St Helens Campus
P: (09) 815 1717 ext. 821
E: alarnaa@ais.ac.nz

Ashley Brown, Student Careers Centre Supervisor
M119, St Helens Campus
P: +64 9 815 1717 ext 824
E: studentcareers@ais.ac.nz