Làm việc tại AUCKLAND

Visas

Visa của tôi được làm việc bao nhiêu giờ? 

Visa sinh viên

Nếu có visa sinh viên, bạn được phép làm việc có trả lương tối đa 20 giờ/tuần và toàn thời gian vào các kỳ nghỉ có lịch chính thức và/hoặc trong thời gian nghỉ hè.

Visa làm việc sau khi học (dạng mở)

Khi bạn đã tốt nghiệp và có bằng ở Mức 6 trở lên, bạn có thể xin visa làm việc sau khi học (dạng mở). Loại visa này cho phép bạn làm việc toàn thời gian trong khoảng 12 tháng cho bất cứ một nhà tuyển dụng nào ở mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Nếu bạn có kế hoạch thường trú lâu dài, bạn sẽ muốn tìm một công việc liên quan tới ngành nghề mình học. (Visa làm việc sau khi học (dạng mở) này được biết đến với cái tên Visa tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp).

Những lĩnh vực sẽ phát triển trong tương lai

Các ngành nằm trong những lĩnh vực sẽ phát triển trong tương lai đem tới cho New Zealand một cơ hội đáng kể để tăng sự thịnh vượng. Hiện nay, Sở di trú New Zealand xác nhận ba lĩnh vực chính là: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin truyền thông và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Các kỹ năng cần thiết trong các danh mục có nhu cầu 

Danh sách các kỹ năng cần thiết đang có nhu cầu (ESID) giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu về kỹ năng của New Zealand bằng cách tạo điều kiện cho những người nhập cư có những kỹ năng này có thể nhập cư vào quốc gia để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực này.

http://skillshortages.immigration.govt.nz/