ทำไมต้องศึกษาต่อที่เอไอเอส

 1. คุ้มค่า

  สถาบันการศึกษาโอ๊คแลนด์ (เอไอเอส) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เป็นหนึ่งในองค์กรระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์โดยเสนอเรียนการสอนในระดับปริญญา วุฒิบัตร และคุณวุฒิด้านภาษาที่ได้รับการรับรองโดย NZQAนักเรียนได้ประโยชน์จากราคาที่ดึงดูด โปรแกรมที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการโรงแรม และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมทั้งการสนับสนุนที่เป็นเลิศจากศูนย์ภาษาอังกฤษเอไอเอส หากจำเป็น

 2. เน้นผู้เรียน

  คณะผู้สอนของเราเห็นคุณค่าของการติดต่อส่วนบุคคลกับนักเรียนและจะคงจำนวนนักเรียนไว้ในระดับต่ำเพื่อรักษามาตรฐานที่มีคุณภาพสูง นักเรียนของเราได้รับในความสนใจส่วนบุคคลเป็นอย่างมากและได้รับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนให้ได้สูงที่สุด

  ทีมบริการนักเรียนของเราร่วมกับคณะนักวิชาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการและแรงบันดาลใจในอาชีพของนักเรียน

 3. สภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม

  เอไอเอสดึงดูดนักเรียนจากนิวซีแลนด์และทั่วโลก สภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรมที่เน้นครอบครัวนั้นให้สภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนต่างชาติเข้ากันได้กับชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งนำไปสู่​​การปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดข้ามวัฒนธรรมและการพัฒนามิตรภาพตลอดชีวิตและเครือข่ายส่วนบุคคลนักเรียนของเราหางานทำในประเทศนิวซีแลนด์และทั่วโลกหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาของพวกเขา

 4. ทีมวิชาการและวิจัย

  อาจารย์หลักสูตรปริญญาของเราเป็นผู้นำในสาขาของพวกเขา ทำงานวิจัยสม่ำเสมอ และมีการตีพิมพ์ผลงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของตน ชั้นเรียนขนาดเล็กเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการติดต่อส่วนบุคคลที่นักเรียนมีกับครูผู้สอน

 5. การจ้างงาน

  เอไอเอสให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในประเด็นเกี่ยวกับการจ้างงานทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์ และการหาโอกาสการจ้างงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ ศูนย์ค้นหาตำแหน่งงานสำหรับนักเรียนของเรายังติดต่อผู้ที่จะมาเป็นนายจ้างและเตรียมการสัมภาษณ์งานให้ด้วย

 6. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการฝึกงาน

  โปรแกรมของเราขับเคลื่อนตามตลาดและอุตสาหกรรม นายจ้างมีส่วนร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษาของเราเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมต่างๆ นั้นทันสมัย โครงการที่ดำเนินงานอยู่และการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมในโปรแกรมของเราให้การฝึกอบรมการปฏิบัติและการพัฒนาเส้นสายในการทำงานโปรแกรมการฝึกงานของเราให้โอกาสผู้ที่เรียนจบระดับบัณฑิตศึกษาและนักเรียนปริญญาโทซึ่งอาจนำไปสู่​​การจ้างงานเต็มเวลาในนิวซีแลนด์

 7. บริการสนับสนุนนักเรียน

  เอไอเอสให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสวัสดิการของนักเรียนในมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการนักเรียนหลายภาษาของเรามีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาที่นักเรียนชาวนิวซีแลนด์และนักเรียนต่างชาติต้องเผชิญ และพร้อมเสมอที่จะให้การสนับสนุนในระหว่างการศึกษาของพวกเขา

 8. โปรแกรมการศึกษาเร่งรัดและวันสมัครเรียนที่ยืดหยุ่นได้

  เอไอเอสมีระบบการศึกษาแบบสามภาคเรียน (มกราคม / กุมภาพันธ์พฤษภาคมและกันยายนของทุกปี) ที่ยืดหยุ่นได้สำหรับระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ช่วยให้คุณเร่งรัดการศึกษาของคุณได้ นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นสามารถสำเร็จการศึกษาในโปรแกรมของตนได้ในเวลาที่สั้นกว่าสถาบันแบบดั้งเดิมซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยให้หางานทำได้เร็วขึ้น

  คุณวุฒิระดับหลังปริญญาของเรา (PGD​​BA และ MBA) รับสมัครนักเรียนปีละ 6 ครั้ง (โดยปกติจะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนมีนาคม ปลายเดือนพฤษภาคม กลางเดือนกรกฎาคม กลางเดือนกันยายน และต้นเดือนพฤศจิกายน)

  ศูนย์ภาษาอังกฤษของเรารับสมัครนักเรียนทุกวันจันทร์

 9. การรับรู้หน่วยกิต 

  เอไอเอสสามารถนำเสนอหน่วยกิตบางส่วนให้กับนักเรียนที่จบวุฒิบัตรนิวซีแลนด์หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียน "ต่อยอด" ไปยังระดับปริญญาได้

  นักเรียนที่เคยเรียนที่สถาบันระหว่างประเทศในความร่วมมือของเราและสถาบันระหว่างประเทศอื่น ๆ ของเรายังมีสิทธิ์ขอโอนหน่วยกิตได้ด้วย

  คำขอโอนหน่วยกิตต้องยื่นหลังจากนักเรียนมาถึงเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมการเรียน คณะกรรมการวิชาการของเราจะเป็นผู้อนุมัติโดยขึ้นอยู่กับระดับ ค่าหน่วยกิต และการตรวจเทียบเนื้อหาที่เรียนกับหลักสูตรของเอไอเอส

 10. ที่ปรึกษาทักษะการเรียน

  ที่ปรึกษาทักษะการเรียนของเราช่วยนักเรียนปรับปรุงผลการเรียนของพวกเขาโดยเน้นนักเรียนที่ต้องการการสนับสนุนทางวิชาการเป็นพิเศษ ความช่วยเหลือรวมถึงการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวโปรแกรม "คู่หูการเรียน"programmeและการฝึกอบรมเขียนเรียงความ ทักษะการศึกษา การจัดทำรายงานและการเตรียมสอบที่จัดเป็นประจำ

 11. ทุนการศึกษาและรางวัลความเป็นเลิศ

  ในแต่ละภาคการศึกษา เอไอเอสให้ทุนการศึกษาทางวิชาการในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และใบรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับปริญญาเอกให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่ศึกษาในโปรแกรมของตนต่อไปกับเอไอเอส  ทุนการศึกษาทางวิชาการจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนในสองภาคการศึกษาก่อนหน้านี้และใบรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการจะให้ไว้สำหรับ 10 หรือ 20 โมดูลแรกที่เรียนจบในหลักสูตร PGBDA และ MBA

 12. กองตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่า

  เอไอเอสมีบริการวีซ่าออนไลน์ร่วมกับกองตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ให้นักเรียน นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่าของตนในมหาวิทยาลัยและผู้ที่สำเร็จการศึกษายังสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา (แบบเปิด) ซึ่งมีอายุ 1 ปีได้ เจ้าหน้าที่วีซ่าออนไลน์ของเราซึ่งประจำอยู่ที่วิทยาเขตเซนต์เฮเลนส์ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการขอวีซ่านักเรียนและวีซ่าทำงาน

  นโยบายของกองตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของนักเรียนต่างชาติที่มีทักษะและความสามารถที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ คุณวุฒิทั้งหมดของเราที่ระดับ 6 ขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับคะแนนภายใต้หมวดหมู่ผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะ และคุณวุฒิในรายชื่อทักษะที่ขาดแคลน (ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและปริญญาตรีสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (กา​​รบัญชี) ของเรา) ก็ให้คะแนนโบนัสด้วย

 13. เงินกู้ยืมและเงินสงเคราะห์นักเรียน

  พลเมืองนิวซีแลนด์และผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรสามารถสมัครขอกู้ยืมเงินสำหรับนักเรียนและเงินสงเคราะห์ต่างๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทีมบริการนักเรียนของเราสามารถให้บริการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยื่นขอ StudyLink ได้

 14. เงินอุดหนุน Pasifika และ Māori and Māori Grants

  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Pacific Outreach ของเรา เอไอเอสเสนอค่าเล่าเรียนในอัตราพิเศษให้กับนักเรียนต่างชาติจากหมู่เกาะแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเมารี

 15. การเดินทาง

  เพื่อให้นักเรียนของเราอุ่นใจและได้รับประสบการณ์การต้อนรับที่ดีเมื่อมาถึงในนิวซีแลนด์ เอไอเอสบริการรับนักเรียนที่สนามบินสำหรับนักเรียนทุกคนที่เดินทางมาถึงเป็นครั้งแรก

  บริการรถบัสรับส่งฟรีวิ่งระหว่างวิทยาเขตเซนต์เฮเลนส์และใจกลางเมืองในวันธรรมดา ทั้งวิทยาเขตเซนต์เฮเลนส์และวิทยาเขตแอสควิทตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางรถเมล์ เครือข่ายทางรถไฟสายตะวันตกผ่านใกล้กับมหาวิทยาลัยของเราซึ่งช่วยให้นักเรียนหาที่พักราคาไม่แพงในเวสต์โอ๊คแลนด์ได้

 16. วิทยาเขตกว้างขวางขนาดใหญ่

  พื้นที่จัดวางเหมือนสวนสาธารณะของวิทยาเขตเซนต์เฮเลนส์ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางสันทนาการในร่ม รวมถึงโรงยิมและห้องโถงกีฬาที่วิทยาเขตแอสควิทของเราซึ่งเพิ่มบรรยากาศของสถ​​าบัน มีที่จอดรถฟรีมากมายให้นักเรียน