1.025 Luyện thi IELTS

Khoá học luyện thi IELTS trang bị cho sinh viên những kỹ năng và chiến thuật cần thiết để có thể tự tin làm bài thi IELTS và đạt được kết quả từ band 6.0 trở lên.

Cấu trúc bài thi IELTS

Khoá học kéo dài 12 tuần, mỗi tuần sẽ có 23 giờ học. Sinh viên sẽ được luyện kỹ năng hiểu và trả lời các câu hỏi của đề thi IELTS. Các phần luyện kỹ năng (2 giờ mỗi phần) được dựa trên chủ đề, bao gồm 5 chủ đề chính thường xuất hiện trong kỳ thi IELTS: sức khoẻ, các vấn đề xã hội, công nghệ, giáo dục và môi trường.

Thời lượng

12 tuần

Ngày nhập học năm 2018

Ngày 12 tháng 2, ngày 5 tháng 6, ngày 24 tháng 9

Yêu cầu đầu vào

Học phí

Sinh viên quốc tế

Học phí khoá học: NZ$4,200
Phí dịch vụ: NZ$50
Tổng: NZ$4,250

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

Sinh viên bản địa

Học phí khoá học: NZ$2,160
Phí dịch vụ: NZ$50
Tổng: NZ$2,210

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

*Required fields