1.024 Lớp bắc cầu học thuật

Lớp bắc cầu học thuật dành cho các sinh viên từ trình độ Tiền Trung cấp (IELTS 4.5) muốn tập trung vào học Anh ngữ học thuật. Khoá học có hai mục tiêu. Sinh viên sẽ có được những kỹ năng cần thiết để giúp vượt qua các kỳ thi sát hạch khả năng tiếng Anh như IELTS, đồng thời cũng có những kỹ năng cần thiết để hoàn thành được những khoá học ở bậc đại học như các khoá lấy bằng cao đẳng và đại học chính quy. 

Các chiến lược và các loại câu hỏi thường gặp để giúp học viên vượt qua các bài thi gồm kỹ năng đọc, viết, ghi chép nhanh và thuyết trình được thiết kế nằm trong khoá học kéo dài 12 tuần và sinh viên có thể bắt đầu tham gia vào bất cứ ngày thứ hai nào. Các lớp học được chia theo học phần, đồng nghĩa với việc sinh viên có thể tham gia bất cứ tuần nào của khoá học và có thể học bao lâu họ muốn.

Thời lượng

1-12 tuần

Ngày nhập học năm 2018

Các khoá học tuỳ thuộc vào nhu cầu

Yêu cầu đầu vào

Học phí

Sinh viên quốc tế

Học phí này là mức phí tính theo tuần:

Toàn thời gian (25 giờ/tuần)

48 tuần hoặc hơn:      NZ$320
36 - 47 tuần: NZ$330
24 - 35 tuần: NZ$340
12 - 23 tuần: NZ$350
1 - 11 tuần: NZ$360

Bán thời gian (15 giờ/tuần)

36 wks or more     NZ$215
24 - 35 tuần: NZ$225
12 - 23 tuần::    NZ$235
1 - 11 tuần: NZ$245

Bán thời gian (10 giờ/tuần) 

36 wks or more:    NZ$145
12 - 35 wks:    NZ$155
1 - 11 wks:    NZ$165

Phí dịch vụ cho các khoá học Anh ngữ phía trên là NZ$20/nửa học phần (6 tuần)

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

Sinh viên bản địa

Học phí này là mức phí tính theo tuần.

Toàn thời gian (25 giờ/tuần):     NZ$180
Bán thời gian (15 giờ/tuần): NZ$155
Bán thời gian (10 giờ/tuần): NZ$115

Phí dịch vụ cho các khoá học Anh ngữ phía trên là NZ$20/nửa học phần (6 tuần)

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

*Required fields