1.023 ANH NGỮ doanh nghiệp

Anh ngữ Doanh nghiệp là một khoá học toàn thời gian, cung cấp cho sinh viên lượng từ vựng và thuật ngữ lớn về kinh doanh trong nhiều môi trường và tình huống doanh nghiệp. 

Chương trình này cực kỳ hữu ích cho các sinh viên muốn sử dụng Tiếng Anh cho công việc trong tương lai, đặc biệt những sinh viên hi vọng có cơ hội làm việc tại một nước nói tiếng Anh. Nó đem tới một thử thách đáng giá cho những sinh viên có trình độ cao và được đi kèm những chủ đề kinh doanh then chốt.

Thời lượng

4 tuần

Ngày nhập học năm 2018

Các khoá học tuỳ thuộc vào nhu cầu

Yêu cầu đầu vào

Học phí

Sinh viên quốc tế

Tổng: NZ$1,440

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

Sinh viên bản địa

Tổng: NZ$720

Thêm vào đó là Phí Hỗ trợ học viên bắt buộc NZ$250/năm (hoặc NZ$25/tháng hoặc một phần)

*Required fields