ANH NGỮ

Tại trung tâm Anh ngữ (ELC) của AIS, chúng tôi cung cấp một loạt các chương trình Tiếng Anh để đáp ứng các nhu cầu của rất nhiều sinh viên, từ mới bắt đầu trở lên. Quyết định học tiếng Anh sẽ là một quyết định rất thú vị và ELC của AIS sẽ hướng dẫn và giúp đỡ bạn trong suốt quá trình học. Đội ngũ giảng viên năng động, giàu chuyên môn của chúng tôi sẽ đảm bảo bạn sẽ có các bài học hứng thú và đem lại nhiều lợi ích cũng như có các hoạt động sinh hoạt bổ ích ngoài thời gian trên lớp.

Các chương trình Anh ngữ của AIS đã được đăng ký với Uỷ ban Giáo dục Đại học (TEC) nằm trong chương trình “Tiếng Anh cho người nhập cư” của Sở di trú New Zealand.

Sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành chương trình sau khi hoàn thành các chương trình Tiếng Anh. 

Courses available: