chương trình học

Tất cả các chương trình Cao học, Sau đại học và Đại học của AIS đều yêu cầu trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc cao hơn. Nhấn vào đây để xem danh sách đầy đủ tất các chương trình.