CHÀO MỪNG TỚI AIS

Được thành lập năm 1990, Auckland Institute of Studies là một trong những viện cấp bằng chính quy độc lập lớn nhất New Zealand.

Bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi học tập tại một trong những trường có khả năng cấp nhiều loại bằng cấp được Tổ chức quản lý chứng chỉ New Zealand (NZQA) công nhận nhất bao gồm các chương trình cấp chứng chỉ và cấp bằng ngành kinh tế quốc tế, quản lý du lịch, quản lý khách sạn, công nghệ thông tin (IT), quản trị kinh doanh và tiếng Anh. Hệ thống ba kỳ học linh hoạt và chuyển tín chỉ của chúng tôi cho phép bạn rút ngắn được thời gian học và có thể nhanh chóng khởi nghiệp.

Môi trường học tập thân thiện và khuyến khích giúp cân bằng và hỗ trợ các chương trình học thuật nghiêm túc. Tại AIS, bạn sẽ được trải nghiệm chương trình giáo dục chuyên nghiệp được thiết kế phù hợp với người học tại các lớp quy mô nhỏ. Dù tới từ New Zealand hay từ nước ngoài, bạn sẽ nhận được tất cả các thứ bạn cần để cảm thấy thoải mái và tự tin khi đăng ký học với chúng tôi – đảm bảo bạn sẽ được trang bị đầy đủ để có thể thành công khi đã hoàn thành chương trình học.

 

Latest News

Real World Success

AIS has a partnership with a specialist intern company to provide AIS students with customised internships and placements in New Zealand. Internships will increase your future employment prospects by helping you build a network of connections and adding an understanding of the commercial environment and workplace practice, whatever the industry you have trained for.

More