Apply Now

เลือกลิงค์ที่เหมาะสมเพื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่เกี่ยวข้องกับคุณ กรุณากรอกแบบฟอร์มตามคำแนะนำและส่งคืน (ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล) มาที่เจ้าหน้าที่บริการนักเรียนของเอไอเอสที่เหมาะสม

หากคุณมีคำถามใดๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

 1. ถ้าคุณกำลังสมัครเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรืออนุปริญญามหาบัณฑิตในโปรแกรมบริหารธุรกิจคุณต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพิ่มเติมสำหรับ MBA / PGDBA และส่งแบบฟอร์มบุคคลอ้างอิง 2 ชุดมาพร้อมกับใบสมัครเรียนของคุณ

 2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครเรียนและข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่จำเป็นมาที่เอไอเอส

 3. เมื่อทำตามขั้นตอนครบทุกข้อที่กำหนดแล้ว เราจะส่งข้อเสนอที่เรียนและใบแจ้งหนี้ไปให้

 4. จากนั้นคุณควรจะชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ และเราจะส่งใบเสร็จรับเงินและจดหมายยืนยันการสมัครเรียนให้กับคุณ

 5. สำหรับนักเรียนต่างชาติ:
  1. เราแนะนำให้นักเรียนจากประเทศจีน เวียดนาม อนุทวีปอินเดีย ตุรกีและตะวันออกกลาง ยื่นขอ 'ประเมินก่อนออกวีซ่า' ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ก่อนชำระเงินค่าเรียนตามโปรแกรม เพื่อที่จะได้รับวีซ่านักเรียนของคุณ คุณจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินของเราและจดหมายยืนยันการสมัครเรียนหลังจากที่คุณได้รับ "การอนุมัติในหลักการ" จากกองตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์แล้ว
  2. ส่งหรือนำหนังสือเดินทางของคุณ จดหมายยืนยันการสมัครเรียนของคุณ ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ที่ใกล้ที่สุดเพื่อสมัครวีซ่านักเรียน นักเรียนต่างชาติที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์อยู่แล้วสามารถสมัครได้ที่สำนักงานวีซ่าออนไลน์ที่เอไอเอสวิทยาเขตเซนต์เฮเลนส์
  3. หลังจากที่ได้รับหนังสือเดินทางของคุณพร้อมวีซ่านักเรียนที่ออกให้ กรุณาแจ้งพนักงานเอไอเอสมีชื่ออยู่ในข้อเสนอที่เรียนของเราทันทีและแจ้งรายละเอียดการเดินทางของคุณให้เราทราบ
  4. เมื่อมาถึงโอ๊คแลนด์แล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการนักเรียน - สำนักงานการตลาดของเรา เพื่อจัดปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียนของคุณ

 6. สำหรับนักเรียนในประเทศ:
  1. นักเรียนที่มีคุณสมบัติควรสมัครทางออนไลน์ที่ StudyLink เพื่อการกู้ยืมเงินสำหรับนักเรียนและเบี้ยเลี้ยงที่จำเป็น
  2. เมื่อคุณมาถึงเอไอเอส โปรดขอความช่วยเหลือใดๆ ที่คุณอาจต้องการกับพนักงานบริการนักเรียนของเรา

 7. การจองหอพักเอไอเอส ที่พักแบบโฮมสเตย์ และรถรับส่งสนามบิน จะต้องทำอย่าง 2 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนคุณจะมาถึงโอ๊คแลนด์

 8. หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมสำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี

 9. ใบสมัครเรียนจากนักเรียนต่างชาตินั้นจัดการโดยเอไอเอสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่โอ๊คแลนด์อินสติติวออฟสตัดดี้ส์ จำกัด เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เอไอเอสว่าจ้างเอไอเอสอินเตอร์เนชั่นแนลทำการตลาดระหว่างประเทศ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนที่เอไอเอสเป็นครั้งแรก ค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือระหว่างประเทศจะรวมอยู่ในค่าเล่าเรียน

 10. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราได้ที่: 
  โทรศัพท์: 64 815 9 1717 
  โทรฟรี (นิวซีแลนด์เท่านั้น): 0800 STUDY AIS / 0800 788 392 
  อีเมล:enquiry@ais.ac.nz