1.024 ชั้นเรียนเชื่อมโยงวิชาการ

ชั้นเรียนเชื่อมโยงวิชาการนั้นเหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับก่อนระดับกลาง (IELTS 4.5) และสูงกว่า ที่ต้องการเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ในหลักสูตรนั้นได้ผลดีกว่าเดิมถึงสองเท่า นักเรียนจะได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อช่วยให้พวกเขาผ่านการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น การสอบ IELTS และยังจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนให้สำเร็จในหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เช่น ระดับวุฒิบัตร และปริญญา

กลยุทธ์และประเภทคำถามที่พบบ่อยเพื่อให้สอบผ่านพร้อมกับทักษะการอ่าน การเขียน การจดบันทึก และการนำเสนอ จะรวมอยู่ในหลักสูตร 12 สัปดาห์ซึ่งสามารถเข้าร่วมในวันจันทร์ของสัปดาห์ไหนก็ได้ ชั้นเรียนเป็นแบบแยกส่วน ซึ่งหมายความว่านักเรียนสามารถเข้าร่วมในสัปดาห์ของการเรียนการสอนใดๆ ก็ได้ และสามารถเรียนกี่สัปดาห์ก็ได้ตามต้องการ

ระยะเวลา

1-12 สัปดาห์

วันเริ่มเรียนสำหรับปี 2018

การเปิดหลักสูตรขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน

เงื่อนไขการรับสมัคร

ค่าธรรมเนียม

นักเรียนต่างชาติ

ค่าธรรมเนียมที่แสดงนี้เป็นอัตราต่อสัปดาห์

เต็มเวลา (25 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์)

48 สัปดาห์ขึ้นไป:    320 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
36 - 47 สัปดาห์: 330 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
24 - 35 สัปดาห์: 340 ดอลลาร์นิวซีแลนด
12 - 23 สัปดาห์: 350 ดอลลาร์นิวซีแลนด
1 - 11 สัปดาห์: 360 ดอลลาร์นิวซีแลนด

ไม่เต็มเวลา (15 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์)

36 สัปดาห์ขึ้นไป:    215 ดอลลาร์นิวซีแลนด
24 - 35 สัปดาห์ 225 ดอลลาร์นิวซีแลนด
12 - 23 สัปดาห์:    235 ดอลลาร์นิวซีแลนด
1 - 11 สัปดาห์:    245 ดอลลาร์นิวซีแลนด

ไม่เต็มเวลา (10 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์)

36 สัปดาห์ขึ้นไป:    145 ดอลลาร์นิวซีแลนด
12 - 35 สัปดาห์:    155 ดอลลาร์นิวซีแลนด
1 - 11 สัปดาห์:    165 ดอลลาร์นิวซีแลนด

คิดค่าธรรมเนียมทรัพยากรสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษข้างต้นเท่ากับ 20 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อครึ่งโมดูล (6 สัปดาห์)

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

นักเรียนในประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่แสดงนี้เป็นอัตราต่อสัปดาห์

เต็มเวลา (25 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์):    180 ดอลลาร์นิวซีแลนด
ไม่เต็มเวลา (15 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์):    155 ดอลลาร์นิวซีแลนด
ไม่เต็มเวลา (10 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์):    115 ดอลลาร์นิวซีแลนด

คิดค่าธรรมเนียมทรัพยากรสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษข้างต้นเท่ากับ 20 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อครึ่งโมดูล (6 สัปดาห์)

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

*Required fields