1.023 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งให้นักเรียนได้เรียนศัพท์ธุรกิจในวงกว้างและคำศัพท์เฉพาะในธุรกิจและสถานการณ์ที่มีความหลากหลาย

โปรแกรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายที่จะใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพของตนในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หวังว่าจะได้ทำงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ  อีกทั้งยังให้ความท้าทายที่คุ้มค่าสำหรับนักเรียนที่เรียนดีและยังรวมหัวข้อทางธุรกิจที่สำคัญๆ ไว้ด้วย

ระยะเวลา

4 สัปดาห์

วันเริ่มเรียนสำหรับปี 2018

การเปิดหลักสูตรขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน

เงื่อนไขการรับสมัคร

ค่าธรรมเนียม

นักเรียนต่างชาติ

รวม:    1,440 ดอลลาร์นิวซีแลนด

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

นักเรียนในประเทศ

รวม:    720 ดอลลาร์นิวซีแลนด

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

*Required fields