1.000 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษทั่วไป)

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่เอไอเอสจะพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนทีละขั้นตอน

เราใช้ตำราที่ทันสมัย​​และน่าสนใจและวิธีการเรียนแบบโต้ตอบในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดหลักสูตร

นักเรียนจะถูกจัดกลุ่มเข้ากับชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าในการเรียน

ทักษะ

นักเรียนจะมีโอกาสใช้ทักษะที่ตนเรียนในชั้นเรียนทั่วไป มีการเน้นการใช้ภาษาอังกฤษแบบ "ใช้จริงในชีวิตประจำวัน" ตามหัวข้อการเรียนและคำศัพท์ประจำสัปดาห์รวมทั้งมีการประเมินผลการพูด

ชั้นเรียนพิเศษ

ชั้นเรียนพิเศษสอนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษหลังจากเรียนตามตารางเวลาปกติเสร็จสิ้นในแต่ละวัน ชั้นเรียนเหล่านี้ให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะเฉพาะรวมทั้งการพูด การออกเสียง และการฟัง

ระยะเวลา

1-50 สัปดาห์

ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษทั่วไป: 09:00 น.- 12.00 น" ภาษาอังกฤษแบบเน้นทักษะ: 12:30 น.-14:10 น.

เงื่อนไขการรับสมัคร

ค่าธรรมเนียม

นักเรียนต่างชาติ

ค่าธรรมเนียมที่แสดงนี้เป็นอัตราต่อสัปดาห์

เต็มเวลา (25 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์)

48 สัปดาห์ขึ้นไป:    320 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
36 - 47 สัปดาห์: 330 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
24 - 35 สัปดาห์: 340 ดอลลาร์นิวซีแลนด
12 - 23 สัปดาห์: 350 ดอลลาร์นิวซีแลนด
1 - 11 สัปดาห์: 360 ดอลลาร์นิวซีแลนด

ไม่เต็มเวลา (15 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์)

36 สัปดาห์ขึ้นไป:    215 ดอลลาร์นิวซีแลนด
24 - 35 สัปดาห์ 225 ดอลลาร์นิวซีแลนด
12 - 23 สัปดาห์:    235 ดอลลาร์นิวซีแลนด
1 - 11 สัปดาห์:    245 ดอลลาร์นิวซีแลนด

ไม่เต็มเวลา (10 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์)

36 สัปดาห์ขึ้นไป:    145 ดอลลาร์นิวซีแลนด
12 - 35 สัปดาห์:    155 ดอลลาร์นิวซีแลนด
1 - 11 สัปดาห์:    165 ดอลลาร์นิวซีแลนด

คิดค่าธรรมเนียมทรัพยากรสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษข้างต้นเท่ากับ 20 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อครึ่งโมดูล (6 สัปดาห์)

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

นักเรียนในประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่แสดงนี้เป็นอัตราต่อสัปดาห์

เต็มเวลา (25 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์):    180 ดอลลาร์นิวซีแลนด
ไม่เต็มเวลา (15 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์):    155 ดอลลาร์นิวซีแลนด
ไม่เต็มเวลา (10 ชั่​​วโมงต่อสัปดาห์):    115 ดอลลาร์นิวซีแลนด

คิดค่าธรรมเนียมทรัพยากรสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษข้างต้นเท่ากับ 20 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อครึ่งโมดูล (6 สัปดาห์)

บวกค่าธรรมเนียมบริการนักเรียนที่ต้องชำระอีก 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี (หรือ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเดือนหรือบางส่วนของเดือน)

*Required fields