ภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาอังกฤษ (ELC) ที่เอไอเอสเสนอโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายเหมาะกับความต้องการของนักเรียนจำนวนมากตั้งแต่ระดับเริ่มต้นขึ้นไป การตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งที่น่าตื่นเต้นและ ELC ที่เอไอเอสจะนำทางและสนับสนุนคุณผ่านขั้นตอนการเรียนรู้นี้ ทีมงานผู้สอนที่ ELC ของเราซึ่งทุ่มเทและไม่หยุดนิ่งจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ประโยชน์อย่างมากและได้เรียนในชั้นเรียนที่กระตุ้นการเรียนรู้รวมทั้งได้ทำกิจกรรมที่วางแผนไว้และทัศนศึกษานอกสถานที่หลังเลิกเรียน

โปรแกรมภาษาอังกฤษของเอไอเอสนั้นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (TEC) ภายใต้โปรแกรม "ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน" สำหรับกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์

ใบรับรองจบการศึกษาจะออกให้เมื่อเรียนจบทุกโปรแกรมภาษาอังกฤษ

Courses available: