โปรแกรมต่างๆ

ผู้ที่จะศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโท ปริญญาโท และปริญญาตรีทั้งหมดของเอไอเอส ต้องสอบวัดผลการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับเทียบเท่ากับ IELTS 6.0 หรือสูงกว่า คลิกที่นี่สำหรับรายชื่อเต็มของโปรแกรมของเรา